Arbeidsdeskundig Onderzoek voor De Zorggroep

Wij verrichten wij vrijwel alle Arbeidsdeskundige Onderzoeken voor De Zorggroep, een grote zorgorganisatie in Limburg met meer dan 5000 medewerkers.

De Pitch

Ziekteverzuim is met name in de zorg een groot probleem, en dat is alleen maar toegenomen sinds het ontstaan van de corona-crisis. Van een grote organisatie zoals De Zorggroep verwacht het UWV ook meer dan van kleine ondernemingen als het gaat om intern herplaatsen van personeel. De kosten lopen op, en worden i.v.m. het eigenrisicodragerschap ook nog eens direct doorbelast na 2 jaar ziekteverzuim.

Verzuimconsult

De wens

De Zorggroep was daarom op zoek naar een partij die met ruime kennis en ervaring van deze branche zorgvuldig en doortastend de mogelijkheden voor re-integratie binnen én buiten de onderneming in kaart brengt, uiteindelijk met als doel de het personeel duurzaam aan het werk te houden en de schadelast beter te kunnen beheersen en beperken.

Het antwoord

Dennis Wiegers, adviseur verzuim & inzetbaarheid van De Zorggroep zegt het volgende over de samenwerking en resultaten tot nu toe: “VerzuimConsult onderscheidt zich wat ons betreft door maatwerk en kwaliteit te leveren. Wij ervaren de interviews met zowel de werkgever als met de medewerkers als verhelderend en duidelijk. Alle partijen weten waar ze aan toe zijn en waar het AD-onderzoek voor is bedoeld, waarbij ook het wettelijk kader goed in beeld komt. De rapportages zijn kritisch en degelijk en ook met onze eigen kritische vragen kunnen we bij de arbeidsdeskundigen terecht.”

Het resultaat

Alle mogelijkheden in spoor 1 en 2 worden onderbouwd weergegeven en geeft ons als werkgever voldoende input mee om aan de slag te kunnen gaan. Onderscheidend daarbij is dat VerzuimConsult ook een prognose afgeeft v.w.b. WIA-instroom, wat voor ons relevant is vanwege ons eigenrisicodragerschap.

De beloning

Om onze WGA-schadelast te beperken schakelen we de arbeidsdeskundigen ook in om de arbeidsmogelijkheden te onderzoeken van ex-werknemers, voor wie wij immers de Ziektewet-uitkering betalen. Tenslotte levert VerzuimConsult ook gedegen kwartaalrapportages op, waarmee we meer inzicht krijgen in de aard van het verzuim en de wijze waarop we -ook in de toekomst- beter kunnen anticiperen op plaatsingsmogelijkheden binnen en buiten onze onderneming.

Het vervolg

“Al met al gaan we uit van een mooie samenwerking voor de komende jaren.”

Vraag een gratis dossieradvies aan

Stuur uw dossier op en ontvang gratis advies!

ISO 9001 Certificering