Re-integratiekunst. Een vak van VerzuimConsult

Hulp bij Re-integratie

Een zieke werknemer is meestal binnen 2 weken wel weer terug aan het werk. Maar in enkele gevallen kan een werknemer ook langer niet in staat zijn om zijn of haar werk te vervullen. In dat geval is het zaak om zo snel mogelijk het re-integratieproces op te zetten. En dat hoeft u niet alleen te doen: wij bieden u graag alle hulp bij de re-integratie van uw medewerker. Hieronder leggen we u uit hoe wij te werk gaan en wat u zelf kunt doen.

Verplichte stappen bij re-integratie werknemer

Als werkgever moet u er alles aan doen om uw zieke werknemer weer snel aan het werk te krijgen. De stappen die u moet zetten voor de begeleiding en re-integratie vindt u terug in de Wet verbetering Poortwachter. Uw zieke werknemer zal zelf ook weer snel terug aan het werk willen gaan, mits dat mogelijk is. Maar ook voor u als werkgever is een snelle terugkeer van belang. Immers: u betaalt wel het loon door van uw zieke medewerkers (twee jaar hooguit) en daar komen de kosten van de re-integratie bovenop. 

Daarnaast bent u ook verplicht om uw werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. En op zijn beurt is de medewerker zelf weer verplicht om mee te werken aan de re-integratie. 

Wat u als werkgever zelf kunt doen

U kunt ziekte natuurlijk nooit helemaal voorkomen. U kunt (en moet) wel voor een fijne en gezonde werkplek zorgen voor uw personeel. Naast het ergonomische gedeelte en bijvoorbeeld bescherming bieden tegen gevaarlijke stoffen e.d, is het vooral het persoonlijke- en menselijke contact belangrijk. En dat geldt zeker bij ziekte. 

Zoek dus het contact op met uw medewerker, zodat hij zich niet geïsoleerd hoeft te voelen. Je laat hem merken dat hij wordt gemist en dat alleen is al heel waardevol en werkt zeker mee aan het herstel. Informeer dus vooral eerst naar hoe het met hem is en begin dan pas over de terugkeer. 

Daarnaast zijn er nog andere praktische dingen die u kunt doen als werkgever:

  • Controle: door uzelf of één van onze Bedrijfsartsen. Zoek daar wel een tussenweg in: te vaak controle kan overkomen bij uw werknemer als wantrouwend.

  • Gebruik een verzuimprotocol. Hierin legt u vast wat er van alle betrokken wordt verwacht bij ziekte (ook van de zieke medewerker zelf). Bij VerzuimConsult kunnen we u helpen met het opstellen daarvan.

Re-integratie bij eigen werkgever (eerste spoor)

Het is voor beide partijen het fijnst als de zieke werknemer uiteindelijk kan re-integreren in zijn eigen functie en de huidige werkgever. Wij ondersteunen u als werkgever en werknemer hier graag in, samen met de Bedrijfsarts of arbodienst. Door het doen van een Arbeidsdeskundig Onderzoek, kunnen we uitwijzen of uw werknemer kan terugkeren op de eigen werkplek en op welke manier.

Nieuwe werkgever (tweede spoor)

We proberen dus zeker altijd eerst samen met u uw werknemer in zijn eigen werk terug te laten keren. Lukt dat toch niet, bijvoorbeeld omdat het werk toch te belastend is? Dan gaan we samen met u op zoek naar een ander bedrijf waar uw werknemer aan de slag kan. 

Re-integratiebegeleiding door VerzuimConsult

Creatief, door Out-of-the-Box naar oplossingen te kijken die processen in versnelling kunnen zetten. Door ‘onbegrensd’ te kunnen denken en handelen ontstaan nieuwe wegen die vaak tot verrassende oplossingen leiden. Soms is het voor de werkgever en de werknemer beter de werkomstandigheden meer ingrijpend te veranderen. Ook dan denkt (en adviseert) VerzuimConsult graag met beiden mee. Re-integratiekunde is een vak dat wij verstaan.

Ook hulp bij re-integratie?

Heeft u als werkgever nog vragen of wilt u meer weten over re-integratiebegeleiding? Neem dan gerust eens contact met ons op. Welke situatie zich ook voordoet, bij VerzuimConsult denken mee in het belang van de werknemer en werkgever en zal alles in het werk stellen om beiden van het juiste advies te dienen. 

Neem contact op

Vragen? We beantwoorden ze graag. Neem contact op en we komen zo snel mogelijk terug op uw bericht

ISO 9001 Certificering