Het brede expertisegebied van VerzuimConsult

VerzuimConsult heeft een aantal eigen ‘paradepaardjes’; diensten, specialismen, kennis en kunde die het bedrijf merkbaar van anderen onderscheidt.

Verzuimconsult
VerzuimconsultVerzuimconsult

Verzuimconsult

Diensten

Wij doen ons advieswerk met het hoofd en met het hart. Enerzijds kijken wij rationeel naar de feiten, de mogelijke scenario’s, de cijfers, de financiële consequenties.

Loonwaarde onderzoek

Vanaf 1 juli 2024 wordt een nieuwe tijdelijke maatregel ingevoerd bij arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door het UWV.

Taakdelegatie

Bedrijfsarts inschakelen

Ziek zijn we allemaal wel eens. En als werkgever hoeft u dus niet meteen een Bedrijfsarts in te schakelen wanneer een werknemer zich ziek meldt. In de meeste gevallen gaat het om een griepje, is dat binnen een week weer over en is extra begeleiding dus niet nodig. Is uw werknemer voor een langere tijd door ziekte afwezig? Of twijfelt u aan uw werknemer een of hij echt niet in staat is om te werken? Dan kunt u als werkgever een Bedrijfsarts inschakelen (een Bedrijfsarts hebben is volgens de wet tevens verplicht). Ons team bestaat onder meer uit die vakkundige, goed getrainde medische specialisten. Wat deze specialisten voor u kunnen betekenen leest u hieronder.

Verzuimbegeleiding

Uw werknemers zijn de drijvende kracht van uw onderneming. Maar wat als een van uw mensen uitvalt? Er komt dan meer werk op de schouders van de collega’s te liggen en u mist (tijdelijk) een stuk ervaring. Voor een dag of twee is dat niet zo erg, maar wat als dat langer gaat duren? Met onze verzuimbegeleiding zorgen we dat uw zieke werknemers toch snel en vooral duurzaam weer aan het werk kunnen.

Casemanager Verzuim

De Casemanager Verzuim speelt een grote en belangrijke rol binnen het re-integratieproces van een werknemer. Als een werknemer langere tijd afwezig is door ziekte, is het aan het Casemanagement Verzuim en re-integratie om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer (op een goede manier) kan re-integreren binnen een organisatie. Namens de werkgever begeleidt een Casemanager het proces en daarnaast is deze manager een belangrijk aanspreekpunt voor de werknemer. VerzuimConsult helpt bedrijven met de re-integratie van haar werknemers en zorgt voor een duidelijk aanspreekpunt voor de werknemer.

Sneller, efficiënter en puur resultaatgericht

Re-integratie

Een zieke werknemer is meestal binnen 2 weken wel weer terug aan het werk. Maar in enkele gevallen kan een werknemer ook langer niet in staat zijn om zijn of haar werk te vervullen. In dat geval is het zaak om zo snel mogelijk het re-integratieproces op te zetten. En dat hoeft u niet alleen te doen: wij bieden u graag alle hulp bij de re-integratie van uw medewerker. Hieronder leggen we u uit hoe wij te werk gaan en wat u zelf kunt doen.

Sneller, efficiënter en puur resultaatgericht

Consult Belastbaarheid

Als het gaat om de belastbaarheid van medewerker, biedt VerzuimConsult Medisch Artsen de mogelijkheid om een collega-bedrijfs- of Verzekeringsarts te consulteren. Dat kan zijn, omdat het re-integratietraject complex is en de Bedrijfsarts graag een andere externe collega mee wil laten kijken. Voor Belastbaarheidsonderzoek is VerzuimConsult het juiste adres.

Sneller, efficiënter en puur resultaatgericht

FML Consult

Het FML Consult, kan volledig door de verzekeringsartsen van VerzuimConsult tijdens de spreekuren op verschillende locaties in Nederland uitgevoerd worden. Er is sprake van een landelijke dekking, zodat het consult altijd efficiënt in de omgeving van de werknemer kan plaatsvinden.

Sneller, efficiënter en puur resultaatgericht

Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek

VerzuimConsult heeft een aantal eigen ‘paradepaardjes’; diensten, specialismen, kennis en kunde die het bedrijf merkbaar van anderen onderscheidt. Binnen deze segmenten kunnen de artsen van VerzuimConsult bepaalde – vaak tijdrovende zaken – zelfstandig uitvoeren. Naast ‘tijd’ worden ook de kosten- en risicofactoren op deze wijze tot een minimum beperkt. Vooral grote ondernemingen die een hoog eigen risico lopen kunnen hier hun voordeel mee doen.

Sneller, efficiënter en puur resultaatgericht

Bezwaar & Beroep UWV

Wij kennen de wetten, regels en procedures en weten precies hoe 'de hazen lopen'. Niets kan ons in bezwaar- en/of beroepszaken nog verrassen. In 99% van de gevallen winnen wij uw zaak. Wij kunnen u veel tijd, geld en hoofdpijn besparen door op de juiste wijze te werk te gaan.

In 99% van de gevallen winnen wij de procedure

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Is uw werknemer al enige tijd ziek? Of is er geen uitzicht op wanneer uw medewerker weer zijn of haar werk kan oppakken? Dan is een Arbeidsdeskundig Onderzoek nodig. De Arbeidsdeskundigen van VerzuimConsult helpen u als werkgever hier graag bij.

Preventief, curatief en oplossend.
Verzuimconsult
ISO 9001 Certificering