Loonwaarde onderzoek

Vanaf 1 juli 2024 wordt een nieuwe tijdelijke maatregel ingevoerd bij arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door het UWV.

Hoe zit dat?
Met het voorstel Praktisch Beoordelen wordt de mate van arbeidsongeschiktheid bij de WIA beoordeling gebaseerd op de loonwaarde uit het werk dat een werknemer feitelijk doet. Dat kan een nieuwe functie/ nieuw takenpakket zijn of het eigen werk in aangepaste vorm.

De arbeidsdeskundige van het UWV brengt de aard, omvang taken en belasting van het werk in kaart en onderzoekt of de functie/ takenpakket voldoet aan de criteria voor praktische schatting.

De verzekeringsarts van het UWV beoordeelt of er sprake is van overschrijding van de belastbaarheid in het werk (het werk moet immers duurzaam kunnen worden verricht). Vervolgens wordt door de arbeidsdeskundige van het UWV de loonwaarde uit dat werk en daarmee de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald. Dit gebeurt door de loonwaarde uit dat werk te vergelijken met het gemiddelde (SV) loon dat de werknemer heeft verdiend in het jaar vóór uitval (het zgn. verzekerde WIA loon). Het procentuele verschil leidt dan tot de mate van arbeidsongeschiktheid.

Normaliter wordt naast deze praktische schatting ook altijd een theoretische schatting gemaakt, ofwel het verschil tussen iemands verzekerde WIA- loon en een gemiddeld loon uit voorbeeldfuncties die op de vrije arbeidsmarkt gangbaar zijn. In dat geval bepaalt de laagste mate van arbeidsongeschiktheid het recht op een WIA-uitkering, bij < 35% inkomensverlies/ arbeidsongeschiktheid wordt geen uitkering toegekend.

Met de maatregel Praktisch Beoordelen wordt de theoretische inschatting dus in veel gevallen achterwege gelaten en bepaalt de arbeidsdeskundige van het UWV de praktische loonwaarde.

Wat betekent dat voor werkgevers en werknemers in verzuim?

Deze nieuwe maatregel heeft aanzienlijke gevolgen voor werkgevers en werknemers.

Als arbeidsdeskundigen begrijpen wij de uitdagingen waarmee u als werkgever te maken krijgt bij het naleven van deze regels en het houden van de regie op de vaststelling van passendheid van werk en loonwaardebepaling.

Het praktisch beoordelen door het UWV legt meer nadruk op het bepalen van de daadwerkelijke productiviteit de werknemer in relatie tot het salaris dat hij ontvangt. Maar wat is nu eigenlijk de loonwaarde van het werk dat de werknemer verricht? Hoe bepaalt u als werkgever welk salaris daarbij hoort?

Hierbij kan VerzuimConsult u helpen met het Loonwaarde Onderzoek. Dit onderzoek biedt werkgevers een betrouwbaar inzicht in de daadwerkelijke loonwaarde die werknemer tijdens re-integratie realiseert. Daarnaast helpt het u en uw werknemer om goed voorbereid een WIA aanvraag kunnen doen. Vanzelfsprekend doen we dit onderzoek onafhankelijk en objectief. We gaan hiervoor in gesprek met u als werkgever, met de betreffende werknemer en bezoeken de nieuwe of aangepaste werkplek.

Verzuimconsult

Waarom zou u een loonwaarde onderzoek overwegen?

Hier zijn enkele belangrijke redenen:

·        UWV proof: het UWV verwacht van werkgevers dat zij hun uiterste best doen om in geval van ziekte een werknemer aan betaald werk te helpen, zowel intern als extern. Een bevredigend re-integratieresultaat is volgens het UWV bereikt als de werknemer duurzaam is herplaatst in passend werk met maximale loonwaarde. Maar dat moet u als werkgever wel onderbouwd kunnen aantonen, wij helpen u daarbij.

·        Financiële scenario’s: door de loonwaarde van uw (gedeeltelijk) verzuimende werknemer in kaart te brengen, kunnen we bij gelijkblijvende belastbaarheid de verwachting op WIA instroom en de daarmee samenhangende uitkeringslast  in aanvang en/of inzicht in inkomenszekerheid beredeneren. Wel of geen toekenning van een WIA-recht kan voor zowel werknemer als werkgevers verstrekkende financiële gevolgen hebben.

·        Inzicht in plaatsingsruimte en productiviteit:

Een goed inzicht in de loonwaarde van uw werknemer stelt u in staat om inzicht te verkrijgen in de reële plaatsingsruimte, productiviteit(sverwachting), om de juiste arbeidsvoorwaarden te bieden en draagt op die manier bij aan duurzame inzetbaarheid en behoud van productiviteit.

Wij zijn ervan overtuigd dat ons Loonwaarde Onderzoek u kan helpen bij het navigeren door de veranderende landschap van sociaal verzekeringsrecht en bij kan dragen aan goed werkgeverschap.

ISO 9001 Certificering