Arbeidsdeskundig Onderzoek
Preventief, curatief, oplossend

Is uw werknemer al enige tijd ziek? Of is er geen uitzicht op wanneer uw medewerker weer zijn of haar werk kan oppakken? Dan is een arbeidsdeskundig onderzoek nodig. De Arbeidsdeskundigen van VerzuimConsult helpen u als werkgever hier graag bij. Het onderzoek moet uitwijzen of uw werknemer kan terugkeren op de eigen werkplek. 


Wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek?

In de Arbowet staat niet specifiek het arbeidsdeskundig onderzoek beschreven. Wel is het belangrijk (ook voor de wet) om te onderzoeken hoe uw werknemer zo goed mogelijk kan blijven werken. U moet namelijk met een rapport kunnen aantonen wat u heeft ondernomen aan de aan de Re-integratie van uw werknemer. Indien u dit niet kunt bewijzen, kan dit gevolgen hebben voor de eventuele beoordeling van het UWV vanuit de WIA. 

Hoe gaan we te werk?

De basis voor het onderzoek wordt altijd gevormd door de verstrekte informatie van de opdrachtgever of arbodienst. Deze input bevat in ieder geval een probleemanalyse en beschrijft de actuele belastbaarheid van de werknemer volgens de Bedrijfsarts. Wij lezen ons in en zetten (indien nodig) kritische vraag- en/of uitroeptekens. Bij een arbeidsdeskundig onderzoek geven we antwoorden op onder meer de onderstaande vragen:

  • Hoe is het gesteld met de Belastbaarheid van uw werknemer?

  • Heeft de werknemer zicht op terugkeer naar eigen werkplek?

  • Is het mogelijk om de werkzaamheden aan te passen aan de situatie van uw werknemer, zodat hij / zij toch optimaal kan functioneren? 

  • Zo niet: kan de werknemer binnen uw organisatie een andere functie uitvoeren?

  • Moet er gezocht worden naar een werkplek buiten de eigen organisatie (Re-integratie tweede spoor)?

Arbeidsdeskundig onderzoek

Adviezen 100% UWV proof

Wij willen alle ins en outs volledig kennen om een goed beeld van de betreffende werksituatie en de mogelijke integratiekansen voor ogen te hebben. Daarna gaan we diepgaande gesprekken – bij voorkeur op de werkvloer – met de werknemer en werkgever aan. Pas dan maken wij de balans op en rapporteren onze adviezen.

Die adviezen zijn waterdicht en 100% UWV proof. Ze kunnen dan ook direct uitgevoerd worden, wat kostbare tijd bespaart. Maar ook dan laten we bij VerzuimConsult de zaak niet los. Een zorgvuldige begeleiding van de uitvoering in de praktijk blijkt een bewezen factor voor succes. Wij monitoren op verzoek het proces daarom tot het compleet is afgerond en werkgever en werknemer gelukkig met de ontstane situatie zijn.

Kies voor de 5 zekerheden van ons arbeidsdeskundig onderzoek


1. Kies voor de grootst mogelijke zekerheid

U moet kunnen rekenen op een goed en volledig onderbouwd Re-integratie advies met oog voor gezondheid, werk en inkomen. Met arbeidsdeskundigen die gelijk begrijpen waar het in uw specifieke situatie om draait en die direct helpen bij het behalen van de best mogelijke Re-integratieoplossing voor alle partijen.

2. Kies voor een persoonlijke aanpak

Wij vinden een persoonlijk gesprek op de werkplek belangrijk om het beste advies te kunnen geven. We bespreken dan alle invalshoeken, knelpunten, onzekerheden en vraagstukken vanuit ons 360º Re-integratiemodel. We zien daarbij niets over het hoofd. Tijdens onze gesprekken schetsen we een duidelijk beeld over het financiële plaatje voor nu en later. Hoe ziet het inkomen van uw werknemer er straks uit? Wat gaat dit uw organisatie kosten?  Wat is er nodig om de Re-integratie te laten slagen en welke opties zijn er? Niets is standaard, alles is persoonlijk.

3. Kies voor durf, lef en een frisse kijk op zaken

Wij kijken kritisch naar Re-integratie, zorgen dat er geen enkele stap wordt overgeslagen maar ook niet nodeloos wordt gezet. Onze kennis van wet- en regelgeving reikt dusdanig ver dat wij onderbouwd kunnen afwijken van de standaard Re-integratie route, zodat wij recht doen aan de situatie. We helpen werkgevers bij het inzichtelijk maken van passend werk binnen de eigen onderneming, schetsen verschillende scenario’s en stippelen met u een route uit om het best mogelijke resultaat voor u, uw onderneming en de werknemer te bereiken.

4. Kies voor kennis, inzicht en jarenlange ervaring

Heeft u een schrijnend of complex verzuimgeval? Geen uitdaging gaat ons te ver, wij lossen het altijd voor u op. We leggen duidelijk uit wat u te wachten staat (financieel, juridisch en sociaal medisch), creëren inzicht in het vervolg van het traject en geven handvatten om aan de slag te gaan.

5. Kies voor de beste partners voor uw bedrijf

Door uitstekende kennis van wet- en regelgeving en onze UWV conforme manier van werken kunnen we behulpzaam zijn bij ieder vraagstuk m.b.t. ziekteverzuim. En wilt u als werkgever dit alles naar een hoger beleidsplan tillen, dan bent u ook bij ons aan het juiste adres voor sociaal bedrijfskundig advies in de ruimste zin van het woord.

Ook een arbeidsdeskundig onderzoek starten?

Wij gaan altijd voor het beste resultaat voor de werknemer én werkgever. Ook een arbeidsdeskundig onderzoek starten? Neem gerust eens contact met ons op. Dan bekijken we graag uw situatie.

Gratis dossieradvies

Stuur uw dossier op en ontvang gratis advies!