360º Verzuim- en Re-integratie management

VerzuimConsult heeft maar één taak; werkgevers helpen bij de analyse en oplossing van verzuim, re-integratie- en arbeidsongeschiktheidsvraagstukken. Daarvoor leggen we de lat hoog; we willen de allerbeste zijn. En volgens onze opdrachtgevers zijn we dat ook!

Het belang van onze dienstverlening is groot. Langdurig en complex verzuim kan een kostbare geschiedenis worden, temeer als Bezwaar- en Beroepszaken een financiële rol gaan spelen. Dat risico moet je kunnen beheersen. En dat kan!

Sinds 2004 en direct inzetbaar

Sinds 2004 weten de Arbeidsdeskundigen, Sociaal Bedrijfskundige Adviseurs en de Verzekerings- en/of Bedrijfsartsen* van VerzuimConsult de belangen van de werkgever en werknemer in goede harmonie, snel en adequaat te analyseren en op te lossen.
*via VerzuimConsult Medisch BV

Praktische ondersteuning

VerzuimConsult biedt u alle kennis, advies, begeleiding en support vanuit één en hetzelfde bedrijf aan. De lijnen zijn daardoor kort en zakelijk, dus uiterst efficiënt. Van het beruchte ‘kastje naar de muur’ hebben wij nog nooit gehoord. U krijgt terstond antwoord en adviezen op de vragen die u ons stelt.

Alle kennis en expertise. Overzichtelijk, transparant en direct

Ons volledige 360º product- en dienstenpakket is ruim en allesomvattend. Wij kunnen elke uitdaging op verzuim- en re-integratiegebied met ons eigen team aan. En we zijn – ondanks de groei – flexibel en toegankelijk gebleven. U wordt dan ook altijd direct geholpen met praktische adviezen die niet langer uitgesteld kunnen worden.

Verzuimconsult

Structurele aanpak van complexe zaken

Daar staat tegenover dat we bij VerzuimConsult graag wat meer tijd nemen om de interne zaken structureel en voor eens en voor altijd goed aan te pakken. Bijvoorbeeld om uw bedrijf te ondersteunen bij het inrichten van een waterdicht en volledig UWV-proof verzuim- en re-integratiebeleid.

Collegiale samenwerking met uw HRM en P&O medewerkers

Onze sociaal-bedrijfskundig en arbeidsdeskundig adviseurs gaan graag met de collega’s van HRM en P&O aan de slag. Uiteraard om de best passende procedure en protocollen voor uw bedrijf in werkbare modellen om te zetten. Een aanpak in de volle breedte waarin ook de belangen op gebied van schadebeheersing in kaart worden gebracht. Een geruststellende gedachte voor iedere CFO! Dat alles bij elkaar geeft absolute zekerheid dat uw onderneming voldoet aan alle wettelijke eisen en voorwaarden, waarbij de financiële risico’s – die tot in de tonnen kunnen oplopen – deskundig worden beheerst.

Volledige belangenbehartiging op verzuim- en re-integratiegebied

Maar natuurlijk kunt u VerzuimConsult ook inschakelen om álle zorg compleet en direct uit handen te nemen. U heeft er dan helemaal geen omkijken meer naar. Alles wordt voor u tot in de puntjes – overeenkomstig de wet- en regelgeving ingericht. Nachtrust verzekerd.

Loop geen financiële risico’s rond verzuimbeleid. Laat u deskundig adviseren

Omdat de spelregels rond verzuim- en re-integratiebeleid nogal eens worden gewijzigd, is de wet- en regelgeving voor veel H&M en P&O medewerkers een doolhof geworden. Laat staan voor leidinggevende CEO’s en CFO’s die hier niet specifiek voor zijn opgeleid. Wie de weg in dit labyrint niet goed kent raakt dan al snel verdwaald, met alle mogelijke menselijke en financiële gevolgen van dien. Want het UWV heeft geen boodschap aan excuses en ondeskundig beleid, u bent en blijft volledig verantwoordelijk.

Sociaal bedrijfskundig advies: Inhouse ondersteuning door een expert

De UWV-maatregelen kunnen uw bedrijf bij een ondeskundig beleid dan ook bikkelhard treffen. De specialisten van VerzuimConsult kunnen uw bedrijf beschermen tegen dit soort toestanden. Dat pakken we grondig aan. Een arbeidsdeskundig of Sociaal Bedrijfskundig Adviseur loopt een bepaalde tijd in uw bedrijf mee en levert inhoudelijke kennis en expertise ten behoeve van verzuimdossiers aan de betreffende partijen. Het resultaat is een gegarandeerd UWV-proof advies. Wij bestempelen dat officieel met het ‘100% UWVerified’ kwaliteitszegel.

ISO 9001 Certificering