Risicobeheersing bij VDL

Wat we voor VDL doen

VDL roept de expertise van VerzuimConsult in zodra de bedrijfsarts van mening is dat terugkeer in eigen arbeid niet mogelijk is. Vervolgens doen wij op basis van het opgebouwde re-integratiedossier en de door de bedrijfsarts vastgestelde belastbaarheid onderzoek naar de interne passende arbeidsmogelijkheden én doen we uitspraak over mogelijkheden tot het verrichten van passende arbeid op de vrije arbeidsmarkt. Daarnaast informeren we de werknemer over zijn of haar positie in de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid, zijn rechten en plichten in het kader van het arbeidsrecht en de sociale zekerheidswetgeving, evenals de procedure die doorlopen moet worden bij een WIA-aanvraag bij het UWV.

Het resultaat

Oplossingen die 100% UWV proof zijn, waarbij alle toekomstige risico’s in kaart zijn gebracht en (zover mogelijk) succesvol gemanaged worden. Oplossingen waarbij werknemer en werkgever het best gebaat zijn!

Verzuimconsult

Vraag een gratis dossieradvies aan

Neem contact met ons op voor een geheel gratis dossieradvies.

ISO 9001 Certificering