Taakdelegatie is het sleutelwoord

Taakdelegatie lost verzuimprocessen meetbaar beter én sneller op

VerzuimConsult Medischis erop gericht om processen rond verzuim – met behoud van kwaliteit – sneller, beter en efficiënter af te ronden. Taakdelegatie is daarbij het sleutelwoord. Het bedrijfsleven kan op die manier met minder Bedrijfs- en/of Verzekeringsartsen direct grote kostenbesparende oplossingen realiseren. Op gebied van de onderdelen Verzuim (WVP) als WGA/Ziektewet (ERD) bieden de specialisten van VerzuimConsult graag de helpende hand.

Opzetten en adviseren van taakdelegatie

‘VerzuimConsult Medisch’ voert alle taken met de bedrijfs- en/of verzekeringsartsen uit. Direct en met meetbaar beter resultaat. Het portfolio gaat bovendien verder dan ‘assistentie’ en bevat ook onderdelen die de bedrijfsvoering aangaan. Zo kan een arts van VerzuimConsult sturend zijn bij het opzetten en adviseren van taakdelegatie binnen een bedrijf of organisatie.

VerzuimConsult: meest vakkundige partij

VerzuimConsult was medio 2000 de grondlegger van ‘taakdelegatie’ in Nederland. Inmiddels is met dit specialisme heel veel praktijkervaring opgebouwd en wordt VerzuimConsult gezien als de meest vakkundige partij op dit gebied. En terecht; taakdelegatie werkt, klopt, is veilig, efficiënt en bijzonder effectief. Speerpunten waar het bedrijfsleven direct haar voordeel mee kan doen. Ook het opleiden van Casemanagers op gebied van taakdelegatie behoort tot het specialisme, evenals het uitvoeren van taakdelegatie en het leveren van ervaren Stafartsen die met taakdelegatie werken.

Met taakdelegatie kan het bedrijfsleven met minder Bedrijfs- en/of Verzekeringsartsen direct grote kostenbesparende oplossingen realiseren

Kennis van Bezwaar- en Beroepszaken

Met zo’n twee decennia ervaring binnen Verzuim- en Re-integratie Management heeft VerzuimConsult al heel wat zaken tot goede oplossingen weten te brengen. Dat ging (en gaat) niet altijd zonder slag of stoot. Maar met optimale kennis van wetten, regels en materie helpen we onze opdrachtgevers aan goed onderbouwde bezwaarschriften en gaan kansrijk voor ze in beroep als dat nodig blijkt.

Volledig door het UWV erkende werkwijze

Werkgevers en werknemers varen wel bij het dienstenpakket van VerzuimConsult en het scheelt – om in de beeldspraak te blijven – zeeën van tijd ten opzichte van bestaande procedures rond verzuimbeleid. De artsen zijn speciaal getraind en geschoold om hun taken op het hoogste niveau te verrichten. De werkwijze voldoet dan ook volledig aan de werkprocessen en protocollen van het UWV. Wij bestempelen dat met het '100% UWVerified’ label.

Taakdelegatie is maatwerk en per situatie inzetbaar

Taakdelegatie gaat zover als de werkgever en de Bedrijfsarts(en) dat wensen en de wetgeving het toelaat. De bandbreedte is per situatie aanpasbaar. Op gebied van implementatie, uitvoering en toetsing liggen de maatwerkscenario’s in no-time voor u klaar.

  • Implementatie: de transitie van oud naar nieuw. Wij helpen arbodiensten bij het implementeren van nieuwe werkvormen, passend bij de wet- en regelgeving van deze en de toekomstige tijd.

  • Uitvoering: ruggensteun voor uw eigen casemanagers en/of de detachering van uiterst bekwame Bedrijfsartsen uit eigen gelederen.

  • Toetsing: kwaliteitsaudits voor arbodiensten die werken met taakdelegatie. Wij ondersteunen de inrichting van de audit en dragen bij aan de hoogst denkbare output.

Taakdelegatie draagt bij aan een efficiënter beleid op verzuim- en re-integratie gebied. Dat kan eenvoudig aan de hand van gerealiseerde cases voorgerekend worden.

Rendement met taakdelegatie

Er zijn modellen bekend waarbij 10 FTE Bedrijfsartsen, verantwoordelijk voor 30.000 werknemers, door een evenredig aantal Taakgedelegeerden van VerzuimConsult werden vervangen. De kwalitatieve output bleef – met nog slechts 1 FTE Bedrijfsarts in dienst – gelijk. Het rendement van de onderneming nam uiteraard fors toe.

Neem contact op

Vragen? We beantwoorden ze graag. Neem contact op en we komen zo snel mogelijk terug op uw bericht

ISO 9001 Certificering