Het brede expertisegebied van VerzuimConsult

Betrokken dienstverlening

VerzuimConsult heeft een aantal eigen ‘paradepaardjes’; diensten, specialismen, kennis en kunde die het bedrijf merkbaar van anderen onderscheidt. Binnen deze segmenten kunnen de artsen van VerzuimConsult bepaalde – vaak tijdrovende zaken – zelfstandig uitvoeren. Naast ‘tijd’ worden ook de kosten- en risicofactoren op deze wijze tot een minimum beperkt. Vooral grote ondernemingen die een hoog eigen risico lopen kunnen hier hun voordeel mee doen.

Verzekering Geneeskundig onderzoek (VGO) dat tot resultaat leidt

Bij VerzuimConsult pakken we de zaken grondig, snel en praktisch aan. Alles wat we doen moet tot een doel leiden, en het liefst op hele korte termijn. Verzekeringsgeneeskundige Onderzoeken (VGO), blinken dan ook uit in de efficiënte en resultaatgerichte wijze van aanpak.

Wij komen graag bij de werknemer thuis

Door de werknemer thuis te bezoeken wordt de relatie bestendigd, de kwaliteit van het onderzoek vergroot en het resultaat van de inspanning positief beïnvloed. Het maakt daarbij niet uit waar de werknemer woont of verblijft, onze artsen werken vanuit een landelijke dekking en zijn overal in Nederland actief. Een bezoek aan huis wordt als warm en waardevol ervaren en draagt bij een snellere, goedkopere en betere oplossing van de verzuimproblematiek.

Thuisbezoek. Sneller, efficiënter en puur resultaatgericht

Een efficiënt bezoek aan huis is net zo grondig als een tijdrovend bezoek van de werknemer aan het UWV. De Verzekeringsarts kan vooraf alle beschikbare medische gegevens bestuderen en na het bezoek een gedegen rapportage aan het UWV leveren. De Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) wordt in overeenstemming met UWV-voorwaarden opgemaakt, waarbij niet alleen naar het moment, maar ook naar het perspectief voor de toekomst wordt gekeken.

Het VGO aan huis kan bijvoorbeeld worden ingezet bij de IVA-regie, ter voorbereiding op de WIA-aanvraag en wanneer het loonsanctie risico verminderd moet worden. De rapportage bestaat uit twee delen, een medisch deel voor de arbodienst en werknemer en een niet-medisch deel voor de werkgever

360º kennis, service en hulp op afroep

VerzuimConsult biedt u in elke fase van behoefte de helpende hand. Dat is de belofte van ons 360º servicemodel. Wij beheersen het totale spectrum en bieden alles wat nodig is vanuit één en hetzelfde bedrijf.

FML Consult; een speerpunt van VerzuimConsult

De Functionele Mogelijkheden Lijst, Het FML Consult, kan volledig door de verzekeringsartsen van VerzuimConsult tijdens de spreekuren op verschillende locaties in Nederland uitgevoerd worden. Er is sprake van een landelijke dekking, zodat het consult altijd efficiënt in de omgeving van de werknemer kan plaatsvinden.

Principieel nog dezelfde dag een concrete terugkoppeling

Het consult leidt tot een kwalitatief goed onderbouwd UWV cf belastbaarheidsprofiel, waarbij de verschillende functionele mogelijkheden nu en op termijn in kaart worden gebracht. Dat verslag leveren we snel, in principe nog de zelfde dag.

Intervisie met collega artsen uit het eigen netwerk

Een door een verzekeringsarts van VerzuimConsult uitgevoerd FML Consult vergroot de regiemogelijkheden op besluiten van het UWV.

Verzuimconsult

Een goed onderbouwde Functionele Mogelijkheden Lijst is een stabiele basis voor een arbeidsdeskundig onderzoek t.b.v. een indicatie spoor-2, bij regie van een IVA of ter voorbereiding op een Deskundigen Oordeel.

Consult Belastbaarheid

VerzuimConsult biedt een professioneel klankbord

Als het gaat om de belastbaarheid van medewerker, biedt VerzuimConsult Medisch artsen de mogelijkheid om een collega-bedrijfs- of verzekeringsarts te consulteren. Dat kan zijn, omdat het re-integratietraject complex is en de bedrijfsarts graag een andere externe collega mee wil laten kijken.

Het collegiale overleg geeft direct concrete antwoorden

Het overleg met een collega-bedrijfs- of verzekeringsarts kan versneld en concreet (professioneel) antwoord geven op de meest voorkomende vragen. Daardoor wordt de bedrijfsarts van diverse taken ontlast en het herstel- of re-integratieproces in versnelling gezet.

De werkwijze is korter, effectiever en nog accurater

Het consult met de externe arts van VerzuimConsult Medisch vindt plaats op diens spreekuurlocatie. Naar aanleiding van het consult wordt door de externe arts een belastbaarheidsprofiel (IZP of FML) van de werknemer opgesteld. Ook geeft de externe arts concreet antwoord op de vooraf gestelde vragen. Terugkoppeling naar de aanvragende arts wordt op werkdagen binnen 24 uur opgeleverd.

Korte lijnen, strakke afspraken, betere resultaten

Het Consult Belastbaarheid heeft voordelen voor alle betrokkenen. De overlegstructuur is kort en vindt alleen tussen de twee artsen plaats. Het is een eenmalige en laagdrempelige ondersteuning van én door een collega, zoals dat ook gebruikelijk is in de reguliere zorg. De bedrijfsarts kan het advies overnemen voor een formeel re-integratieadvies. Hij of zij blijft zelf eindverantwoordelijk voor de kwaliteit hiervan.

Arbeidsdeskundig Onderzoek (AD). Preventief, curatief, oplossend

Een arbeidsdeskundig onderzoek van VerzuimConsult is verre van standaard en bestaat uit een aantal onderscheidende componenten. De basis voor het onderzoek wordt altijd gevormd door de verstrekte informatie van de opdrachtgever of arbodienst. Deze input bevat in ieder geval een probleemanalyse en omschrijft de actuele belastbaarheid van de werknemer volgens de bedrijfsarts. Wij lezen ons in en zetten (indien nodig) kritische vraag- en/of uitroeptekens.

Vervolgens wordt de gegeven vraagstelling nader geverifieerd bij de opdrachtgever. Wij willen alle ins en outs volledig kennen om een goed beeld van de betreffende werksituatie en de mogelijke integratiekansen voor ogen te hebben. Daarna gaan we diepgaande gesprekken – bij voorkeur op de werkvloer – met de werknemer en werkgever aan. Pas dan maken wij de balans op en rapporteren onze adviezen.

Die adviezen zijn waterdicht en 100% UWV proof. Ze kunnen dan ook direct uitgevoerd worden, wat kostbare tijd bespaart. Maar ook dan laat VerzuimConsult de zaak niet los. Een zorgvuldige begeleiding van de uitvoering in de praktijk blijkt een bewezen factor voor succes. Wij monitoren op verzoek het proces daarom tot het compleet is afgerond en werkgever en werknemer gelukkig met de ontstane situatie zijn.

Verzuimconsult

Kies voor de 5 zekerheden van ons arbeidsdeskundig onderzoek

 1. Kies voor de grootst mogelijke zekerheid


  U moet kunnen rekenen op een goed en volledig onderbouwd re-integratie advies met oog voor gezondheid, werk en inkomen. Met arbeidsdeskundigen die gelijk begrijpen waar het in uw specifieke situatie om draait en die direct helpen bij het behalen van de best mogelijke re-integratieoplossing voor alle partijen.

 2. Kies voor een persoonlijke aanpak


  Wij vinden een persoonlijk gesprek op de werkplek belangrijk om het beste advies te kunnen geven. We bespreken dan alle invalshoeken, knelpunten, onzekerheden en vraagstukken vanuit ons 360º re-integratiemodel. We zien daarbij niets over het hoofd. Tijdens onze gesprekken schetsen we een duidelijk beeld over het financiële plaatje voor nu en later. Hoe ziet het inkomen van de werknemer er straks uit? Wat gaat dit de organisatie kosten?  Wat is er nodig om de re-integratie te laten slagen en welke opties zijn er? Niets is standaard, alles is persoonlijk.

 3. Kies voor durf, lef en een frisse kijk op zaken


  Wij kijken kritisch naar re-integratie, zorgen dat er geen enkele stap wordt overgeslagen maar ook niet nodeloos wordt gezet. Onze kennis van wet- en regelgeving reikt dusdanig ver dat wij onderbouwd kunnen afwijken van de standaard re-integratie route, zodat wij recht doen aan de situatie. We helpen werkgevers bij het inzichtelijk maken van passend werk binnen de eigen onderneming, schetsen verschillende scenario’s en stippelen met u een route uit om het best mogelijke resultaat voor u, uw onderneming en de werknemer te bereiken.

 4. Kies voor kennis, inzicht en jarenlange ervaring


  Heeft u een schrijnend of complex verzuimgeval? Geen uitdaging gaat ons te ver, wij lossen het altijd voor u op. We leggen duidelijk uit wat u te wachten staat (financieel, juridisch, sociaal medisch), creëren inzicht in het vervolg van het traject en geven handvatten om aan de slag te gaan.

 5. Kies voor de beste partners voor uw bedrijf


  Door uitstekende kennis van wet- en regelgeving en onze UWV conforme manier van werken kunnen we behulpzaam zijn bij ieder vraagstuk m.b.t. ziekteverzuim. En wilt u als werkgever dit alles naar een hoger beleidsplan tillen, dan bent u ook bij ons aan het juiste adres voor sociaal bedrijfskundig advies in de ruimste zin van het woord.

Kies voor VerzuimConsult. Wij staan voor u klaar. Tot snel!

Re-integratiekunst. Een vak van VerzuimConsult

Bij VerzuimConsult stellen we ons pro-actief én creatief op.  Pro-actief, door vanuit een helicopterview naar samenwerkingsverbanden tussen werkgever en werknemer te kijken en verbinding te leggen met partijen die daar een voorname rol in spelen. Denk aan het management (P&O en HRM) en de bedrijfs- en/of verzekeringsartsen.

Creatief, door Out-of-the-Box naar oplossingen te kijken die processen in versnelling kunnen zetten. Door ‘onbegrensd’ te kunnen denken en handelen ontstaan nieuwe wegen die vaak tot verrassende oplossingen leiden. Re-integratiekunde is een vak dat wij verstaan.

Reactief als het moet

VerzuimConsult doet inderdaad meer dan dat u van een Arbeidsdeskundig Onderzoek gewend bent. Desondanks kan niet alle schade voorkomen worden. Soms is het voor de werkgever en de werknemer beter de werkomstandigheden meer ingrijpend te veranderen. Ook dan denkt (en adviseert) VerzuimConsult graag met beiden mee. Welke situatie zich ook voordoet, VerzuimConsult denkt mee in het belang van de werknemer en werkgever en zal alles in het werk stellen om beiden van het juiste advies te dienen.

Verzuimconsult
ISO 9001 Certificering