Re-integratie advies groot retailbedrijf

Groot retailbedrijf met eigen winkels verspreid door Nederland. Een van de topmanagers wordt ernstig ziek en onduidelijk is hoe zijn werk en inkomen er in de toekomst uit kan komen te zien.

De Pitch

VerzuimConsult wordt ingeschakeld vanwege de brede ervaring met het geven van passend re-integratie advies op alle niveaus in de organisatie.

De wens

Het bedrijf wil de betreffende manager graag in dienst houden, maar in de praktijk blijkt dat hij nagenoeg niet in staat is om werkzaamheden te verrichten. De manager is enorm toegewijd aan zijn werk en vindt het moeilijk  te verdragen dat hij niet meer het werk kan doen wat hij het liefste doet. Zijn familie maakt zich zorgen over de haalbaarheid van terugkeer in wat voor soort werk dan ook. Partijen weten niet hoe het nu verder moet en willen inzicht in verschillende werk- en inkomensscenario’s.

Verzuimconsult

Het antwoord

VerzuimConsult (medisch) heeft de belastbaarheid gedetailleerd in kaart gebracht, met oog voor het persoonlijke leven en dagritme van de manager. Vervolgens heeft VerzuimConsult (AD) onderzocht of er passende taken of deeltaken bestaan die aansluiten bij de belastbaarheid, tegen welke voorwaarden en wat dit betekent voor het loonverlies van de manager aan de ene kant en de financiële schadelast van werkgever aan de andere kant. Tot slot zijn er drie verschillende toekomstscenario’s geschetst, waarin het inkomen geschat werd op basis van salaris, uitkering WIA en uitkering verzekeringen (excedent).

Het resultaat

Werkgever en betreffende topmanager konden op basis hiervan een weloverwogen keuze maken en het gewenste toekomstscenario regisseren, waarbij het loonverlies voor de manager en de schadelast voor werkgever zoveel mogelijk beperkt bleef.

De beloning

Dit betekende voor de manager en zijn familie duidelijkheid over zijn toekomst in werk en het haalde gevoelsmatig de druk bij cliënt weg om meer te willen uitvoeren dan hij eigenlijk zou kunnen. Werkgever is blij met het inzicht in de re-integratiekoers, de beperkte schadelast en met de verkregen duidelijkheid in wat zij maximaal van de manager kunnen verwachten.

Het vervolg

Ilse Blank, Registerarbeidsdeskundige en Sociaal Bedrijfskundig Adviseur: hoewel de situatie triest was en werkgever een heel goede manager verliest, hebben zij veel gehad aan het heldere verkregen inzicht. Hierdoor konden partijen weer vooruitdenken. De samenwerking verliep in goede harmonie, met alle begrip voor het welzijn van de manager.

Vraag een gratis dossieradvies aan

Neem contact met ons op voor een geheel gratis dossieradvies.