VerzuimConsult goes New York!

Onlangs heeft een groep van onze collega's een inspirerende studiereis naar New York gemaakt, met een bijzondere focus op het verkennen van de geleerde lessen en verkregen inzichten die voortvloeien uit de ervaringen en ontwikkelingen sinds de tragische gebeurtenissen van 9/11 in de Verenigde Staten. Het voornaamste doel van de reis was om de Nederlandse professionals bij te scholen over diverse aspecten van de psychische gevolgen van traumatische gebeurtenissen en het begrijpen van verschillende benaderingen en strategieën voor opvang en begeleiding van patiënten en werknemers met mentale problemen. Vooral het ontstaan van posttraumatische stresstoornis (PTSS) en de verschillende benaderingen in behandeling zijn verkend. De groep was uitgenodigd bij de FDNY (brandweer), NYPD (politie) en het 9/11 World Trade Center Health Program verbonden aan het Mount Sinaï Ziekenhuis in New York en kregen voordrachten over het werk sinds 9/11 dat voor vele van de sprekers hun levenswerk geworden is.

Deze onvergetelijke ervaring heeft hen allen nieuwe inzichten en kennis opgeleverd. Onze collega's hebben hun ervaringen over deze studiereis gedeeld via LinkedIn posts, je leest ze hier terug.

Vraag een gratis dossieradvies aan

Neem contact met ons op voor een geheel gratis dossieradvies.

ISO 9001 Certificering