Robidus en taakdelegatie

Robidus, een toonaangevende speler op het vlak van sociale zekerheid, heeft een eigen arbodienst onder de naam OBRA. Om kwaliteit te kunnen leveren in een markt met een sterke afname van het aantal bedrijfsartsen besluit men om met taakdelegatie te werken.

De Pitch

Omdat VerzuimConsult al sinds 2002 werkt met taakdelegatie – en bij verschillende arbodiensten met veel succes taakdelegatie heeft opgezet – heeft Robidus voor VerzuimConsult als partner in business gekozen.

De wens

Robidus wil met OBRA het beste re-integratieplatform van Nederland worden en zoekt de samenwerkingspartners die dat kunnen ondersteunen. Opzetten van een taakdelegatieconstructie kent vele valkuilen omdat het moet voldoen aan een reeks van wettelijke kaders en richtlijnen die in een kwaliteitssysteem verwerkt moeten worden t.b.v. de certificering van de arbodienst.

Verzuimconsult

Het antwoord

VerzuimConsult heeft de werkprocessen uitgewerkt om het werken onder taakdelegatie mogelijk te maken. Er werden maatwerk opleidingen verzorgd, trainingen gegeven, en systemen en werkprotocollen ontwikkeld. Bedrijfs- en verzekeringsartsen werden geïntroduceerd en gecoacht bij het opstarten van de werkzaamheden.

Het resultaat

OBRA is binnen 3 jaar tijd gegroeid naar een arbodienst met een grote klantenkring, waaronder Robidus zelf en het moederbedrijf Aegon. Daarnaast heeft de begeleiding van de Ziektewetdossiers voor Eigen Risicodragers een flinke groei doorgemaakt.

De beloning

OBRA ontvangt complimenten van de certificerende instantie over de opzet van de taakdelegatie. Klanten en verzuimende werknemers zijn tevreden over de begeleiding.

Het vervolg

Frans van den Nieuwenhof, bedrijfsarts en consultant: de plezierige maar vooral constructieve samenwerking met Robidus en de mensen van OBRA heeft veel opgeleverd. Een gecertificeerde arbodienst met gestroomlijnde werkprocessen die werkgevers en werknemers vooruithelpt in de re-integratietrajecten en bijstand verleend, daar waar het complex, kostbaar en langdurig wordt.