Bezwaar en beroep

VerzuimConsult inventariseert de bezwaar- en beroepsmogelijkheden naar aanleiding van een UWV beslissing betreffende een loonsanctie of WIA/Ziektewet.  Wij helpen u de om de medische, arbeidsdeskundige en/of juridische deugdelijkheid van het UWV oordeel te checken. Daarnaast formuleren wij het bij het UWV of rechtbank in te dienen bezwaar- of beroepschrift.  Zo benut u alle mogelijkheden om een deugdelijk en rechtvaardig oordeel te verkrijgen en onnodige financiële schade voor uw organisatie of werknemer te voorkomen.