Loep

Verzuiminzicht

Verzuim- en re-integratiemanagement zijn complexer dan de meeste werkgevers en werknemers zich realiseren. In een toch al onzekere situatie krijgen werkgever en werknemer te maken met een complex netwerk van actoren, zoals bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, UWV, verzekeraars en andere partijen. Bovendien zijn er allerlei wettelijke kaders vanuit het arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht, wet financiering of eigen risicodragerschap Ziektewet/WGA van toepassing.

De impact van verkeerde besluiten is groot op korte, maar vooral ook langere termijn. Verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid hebben een grote financiële impact op zowel werkgever als werknemer… Lees meer

 

Referenties