Arbeidsdeskundig onderzoek

VerzuimConsult vertaalt (on)mogelijkheden van de verzuimende werknemer naar structurele en loondragende taken. denk daarbij aan taken die de werknemer nog kan uitvoeren binnen de organisatie, dan wel de mogelijkheden voor tijdelijke re-integratietaken. Samen met werkgever en werknemer brengen wij de situatie in kaart, analyseren deze. We stellen vast welke re-integatiemogelijkheden er bestaan en hoe het re-integratietraject vervolgd moet worden. In een rapportage wordt alles helder uiteengezet. Het advies is het uitgangspunt voor het Plan van Aanpak. Door de gezamenlijke aanpak zijn werkgever én werknemer optimaal gemotiveerd om de re-integratie te laten slagen.