Visie

Traditioneel worden arbeidsverzuim en re-integratie gezien als sociaal-medische problemen. Voor werkgever en werknemer omvatten deze echter veel meer dan dat. Knelpunten in een re-integratietraject ontstaan niet alleen door medische beperkingen van de werknemer, maar vooral doordat de mogelijkheden voor het vinden en aanbieden van passend werk, niet worden benut.

Verzuimconsult biedt Verzuiminzicht en maakt transparant binnen welke kaders de re-integratie verloopt en hoe de doelen ervan kunnen worden bereikt. Zonder de sociaal-medische discipline tekort te doen – deze is immers onmisbaar bij het vaststellen van de medische mogelijkheden – is de omgeving waarbinnen verzuim zich afspeelt vooral financieel en juridisch van aard. Dit vereist een bedrijfskundige aanpak.

Arbeidsverzuim heeft voor werkgevers invloed op de continuïteit, productiviteit, kostenontwikkeling en arbeidsverhoudingen binnen de organisatie. Voor de werknemer heeft verzuim invloed op carrièreverloop en inkomen, zeker bij een langer durende arbeidsongeschiktheid. De re-integratiekunde van de specialisten van Verzuimconsult leidt tot het benodigde inzicht en concrete oplossingen.

Als onafhankelijke – en objectieve – partij houden wij uiteraard rekening met de sociaal -medische aspecten, maar streven gelijktijdig naar behoud van productiviteit en rendement voor de werkgever als gezondheid en inkomensbehoud voor de werknemer. Het aanpakken van verzuim vanuit dit gezamenlijke belang, blijkt in de praktijk zeer succesvol.