Verzuiminzicht

Verzuim- en re-integratiemanagement zijn complexer dan de meeste werkgevers en werknemers zich realiseren. In een toch al onzekere situatie krijgen werkgever en werknemer te maken met een complex netwerk van actoren, zoals bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, UWV, verzekeraars en andere partijen. Bovendien zijn er allerlei wettelijke kaders vanuit het arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht, wet financiering of eigen risicodragerschap Ziektewet/WGA van toepassing.

De impact van verkeerde besluiten is groot op korte, maar vooral ook langere termijn. Verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid hebben een grote financiƫle impact op zowel werkgever als werknemer. Werkgever maakt kosten voor loondoorbetaling, vervanging, interventies en loopt risico op loonsancties van het UWV en doorbelasting van de uitkeringslasten bij een toegekende uitkering. Werknemer loopt het risico op inkomensachteruitgang of zelfs inkomensverlies. Werkgever en werknemer hebben dus een gedeeld belang bij het behouden van loonwaarde: de werkgever behoudt hiermee productiviteit en de werknemer arbeidsparticipatie en loonwaarde.

Onze visie: verzuimmanagement is niet alleen medisch-sociaal, maar vooral ook financieel en juridisch van aard. Bovendien hebben werkgever en werknemer andere belangen, maar deze liggen wel in elkaars verlengde. De enige verzuimaanpak die daarom echt werkt, is gebaseerd op een integrale aanpak in combinatie met alignment van belangen. Dit vereist inzicht in alle aspecten (Verzuiminzicht) en een bedrijfskundige aanpak.

Verzuimconsult inventariseert kansen en risico’s voor werkgever en werknemer en helpt u bij het nemen van maatregelen die het optimale resultaat voor werkgever en werknemer opleveren. Wij helpen de mogelijkheden om passend werk te vinden en aan te bieden, optimaal te benutten. Hiervoor is vaak meer ruimte dan zowel werkgever als werknemer ervaren.