VDL-groep

vdl_2_thumbSinds 2006 heeft de VDL-groep de regie over het ziekteverzuim en re-integratiebeleid in eigen handen. We hebben eigen verzuimrapporteurs en een verzuimcoördinator. Voor de expertise die we niet in huis hebben gaan we samenwerkingsverbanden aan met deskundige, onafhankelijke en betrouwbare professionals. Zo hebben we een samenwerkingsverband met de bedrijfsartsen van W2M. Tevens zijn we sinds 2008 eigen risicodrager voor de WGA. We doen al jaren beroep op de kennis en kundigheid van Theo Stokking. Wij vragen de expertise van VerzuimConsult en met name van Theo Stokking zodra onze bedrijfsarts van mening is dat terugkeer in eigen arbeid niet mogelijk zal zijn. Op basis van de vastgestelde functionele mogelijkheden lijst voert VerzuimConsult een arbeidsdeskundig onderzoek uit. Zij doen een uitspraak over belasting/belastbaarheid in relatie tot de te verrichten arbeid. Hij legt verbanden, met als basis het opgebouwde re-integratiedossier, tussen medische- en arbeidsmogelijkheden van onze werknemer, wat uiteindelijk resulteert in kansen op de arbeidsmarkt. De werknemer wordt geïnformeerd over zijn of haar positie in de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid, zijn rechten en plichten in het kader van de sociale zekerheidswetgeving, evenals de procedure die doorlopen moet worden bij een WIA-aanvraag bij het UWV. Wat ons opvalt aan de samenwerking met VerzuimConsult is dat de arbeidsdeskundigen zeer professioneel zijn en met name denken vanuit schadelast beperking. Er zijn immers enorme financiële risico’s verbonden aan arbeidsongeschiktheid. Onvoldoende danwel verkeerde aandacht voor dossiers kan keihard worden afgestraft door UWV. Met name op dit gebied is VerzuimConsult voor ons een prima partner geweest die ons heeft geholpen schadelast voortkomende uit arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te beperken.Hilde Coolen, verzuimcoördinator VDL.