Medisch Spectrum Twente

logo MST1 Januari 2015 is Medisch Spectrum Twente gestart met een transitie naar een andere werkwijze voor schadelastbeheersing volgens het belangenmodel van VerzuimConsult. Naast de inzet van verzuimadviseurs en de bedrijfsarts, hebben we een nieuwe rol geïntroduceerd: de sociaal bedrijfskundig adviseur (SBA). Deze is gestart met het geven van workshops bewustwording aan de HR adviseurs en het houden van  sociaal bedrijfskundige spreekuren. Dit moet mede leiden tot meer inzicht in de verschillende aspecten van arbeidsongeschiktheid, verzuim en re-integratie en een methodische aanpak hiervan.

Het kernpunt van het belangenmodel van VerzuimConsult is dat we bewust omgaan met langdurig en/of complex verzuim binnen de relevante wet- en regelgeving en alle bijbehorende financiële belangen. Dus ook die van onze medewerkers. Immers de belangen voor het MST en de medewerker zijn nagenoeg dezelfde. Als ziekenhuis hebben we behoefte aan productieve en betrokken medewerkers en moeten we bovendien op de kosten letten. Onze werknemers willen fit zijn, een leuke baan (inkomen) hebben en zich waardevol voelen.

De Sociaal Bedrijfskundig Adviseur van VerzuimConsult ondersteunt het MST daarbij en helpt ons om inzicht te krijgen in de arbeidsmogelijkheden die doorgaans de afdeling overstijgen en daarmee buiten het blikveld van de leidinggevende vallen. Door tijdige onderkenning van complex verzuim, inzicht in de netto plaatsingsruimte binnen MST en kosten, zal er in eerste instantie inzicht ontstaan in de bedreigingen voor het MST en uiteindelijk zullen er substantiële besparingen worden gerealiseerd

Berend Moerdijk, hoofd bureau arbo, Medisch Spectrum Twente