HRM Asito

asitoEen hoog ziekteverzuim dat de laatste jaren maar niet echt naar beneden wilde, bracht ons uiteindelijk bij Theo en Frans van VerzuimConsult. In de verwachting het zoveelste verhaal over hoe succesvol het verzuim gereduceerd kan worden aan te moeten horen, hebben wij het verhaal van verzuimconsult met enig scepsis aangehoord. Wat een verrassing. Hoewel een complex verhaal waren zij in staat  om alle kansen en bedreigingen in het hele speelveld van verzuim aan ons helder te maken. Daarbij stonden de trefwoorden eigen regie,schadelast en demedicaliseren als succesfactoren bovenaan. Wij hebben ze gevraagd om een analyse te maken van onze aanpak én de langdurige dossiers door te lichten op gemiste kansen. Geen verkeerde keuze. Inmiddels hebben we al diverse medewerkers of weer aan het werk of is de verwachte schadelast voor de toekomst sterk teruggebracht. Ook kiezen we voor een versterking van ons eigen regie model door het in dienst nemen van een gecertificeerde bedrijfsarts als medisch adviseur. Een unieke concept waarbij Asito haar verantwoordelijkheid én de regie in volle omvang op zich gaat nemen. Anton Witte, directeur .