Hago Zorg

logo Hago Zorg smallEen  belangrijk speerpunt van Hago Zorg is ‘schadelast’ voorkomen en beperken en daarmee  haar medewerkers behoeden voor de instroom in een WIA-uitkering.  Een betrouwbare partner bij het uitvoeren van Arbeidsdeskundige onderzoeken is daarbij van het grootste belang om onze schoonmaakmedewerker de juiste re-integratiepakketten te kunnen aanbieden. Gedurende een aantal jaren werk ik zeer nauw samen met Verzuimconsult. Zij leveren die dienstverlening waar je als werkgever op hoopt. De kwaliteit van de rapportages geven blijk van grote mate van deskundigheid en kennis.

De samenwerking is altijd plezierig en zorgvuldig en de snelheid waarmee gevraagde opdrachten worden uitgevoerd , daar kunnen wij blind op varen.  Op een sympathieke en stimulerende manier met zowel oog voor de belangen en vragen van de medewerker als sparringpartner voor de werkgever  innoveren zij accuraat mee op  de huidige en veranderende eisen die aan duurzame  re-integratie worden gesteld. Het UWV weet dit ook naar waarde te schatten en heeft nooit een sanctie op basis van de arbeidsdeskundige rapporten afgegeven.

Verzuimconsult  is een partij die in het kader van de “MVO-prestatieladder” past bij de normen en waarden van Hago Zorg en waarbij de ‘P’ van People hoog in het vaandel staat!

M.Baar, Casemanager HagoZorg