ArboAnders

AA_xx1Mede door de deskundige inzet van VerzuimConsult is ArboAnders opnieuw Anders geworden! Door de naam van onze organisatie ligt de lat erg hoog om een unieke aanpak te hanteren op het gebied van arbodienstverlening en verzuimbegeleiding, deze verwachting maken wij graag waar. ArboAnders was de eerste gecertificeerde arbodienst in Nederland die de verzuimmanager/casemanager introduceerde als tegenhanger van de grote traditionele arbodiensten in Nederland. Dit unieke concept is in de daaropvolgende jaren veelvuldig gekopieerd in allerlei varianten met casemanagers in de eerste lijn bij verzuimbegeleiding, zonder dat er rekening is gehouden of daarmee alle afbreukrisico’s wel goed zijn afgedicht. De afgelopen tijd zien wij steeds meer discussies over de wildgroei van verzuimbegeleidingbureaus ontstaan, die op de stoel van de bedrijfsarts gaan zitten. Dus daarmee volledig voorbij gaan aan de wet- en regelgeving in Nederland die er voor moeten zorgen dat de arbeidsongeschikte werknemers in Nederland zorgvuldig begeleid kunnen worden. Verzuim reducerende aanpakken, waarbij casemanagers en bedrijfsartsen alles op alles zetten om de arbeidsongeschikte werknemers weer te laten werken, is een veel voorkomende situatie. ArboAnders heeft deze ontwikkelingen de afgelopen jaren gezien en werkt met een concept die een oplossing biedt voor de discussie die is ontstaan over de rol van de casemanager bij verzuimbegeleiding. Hiermee is ArboAnders de eerste arbodienst in Nederland die met dit concept is gecertificeerd. ArboAnders werkt binnen een concept, waarbij de eindverantwoordelijkheid van de bedrijfsarts over de re-integratiedossiers zorgvuldig is geborgd en waarbij de verzuimbegeleiding door de casemanagers wordt uitgevoerd. Binnen ArboAnders werkt de casemanagers geprotocolleerd samen met de medisch adviseur (de interne bedrijfsarts) onder de verlengde arm constructie, waarbij zij samen een functionele eenheid vormen. Frans van den Nieuwenhof heeft dit concept binnen ArboAnders geïmplementeerd en draagt ook nu nog zorg voor de dagelijkse begeleiding van de casemanagers. De casemanagers van ArboAnders hebben de opleidingsmodules via VerzuimConsult gevolgd, welke erkent zijn als volwaardig bijscholingsprogramma’s voor bedrijfsartsen. De casemanagers zijn niet opgeleid in medische zaken, maar in arbeidsongeschiktheidswetgeving, Triage, verzuimdiagnostiek, Analyse Complex Verzuim en UWV conform rapporteren. De arbeidsdeskundig consultant van VerzuimConsult kijkt samen met de casemanager van ArboAnders naar de langlopende dossiers en voorkomt potentiële schade voor de klant, werknemer en ArboAnders. ArboAnders maakt dagelijks gebruik van de expertise van VerzuimConsult en wij kunnen gerust stellen dat VerzuimConsult zich de specialist in Nederland mag noemen op het gebied van schadelastbeperking. Advies op gebied van arbeid- en gezondheid en arbeidsdeskundige expertise met oog voor de continuïteit van de ondernemer en de gezondheid en inkomen van de werknemer. Anne Hoekstra, directeur