Workshop WIA beoordeling door UWV/ financiering WIA

U krijgt inzicht in de werkwijze van het UWV bij het uitvoeren van een WIA beoordeling. Hierbij komen de belangrijkste aspecten uit het claimbeoordelings- en borgingssysteem, FML, het schattingsbesluit, premieheffing werkhervattingskas en andere relevante wet- en regelgeving aan de orde. U krijgt vroegtijdig inzicht in het mogelijke verloop van re-integratiedossiers.