Workshop Spoor 1 re-integratie

Leidinggevenden en HR-functionarissen leren te werken met de kernprincipes uit te RIV toets bij langdurig verzuim. Dit omvat het vertalen van een probleemanalyse naar een Plan van Aanpak, de re-integratieruimte (absorptievermogen) vast te stellen en de re-integratieorganisatie in te richten. De deelnemer leert werken met de achtergronden van de functionele mogelijkhedenlijst (FML) of inzetbaarheidslijst (IZL),  loonwaarde te bepalen en te monitoren, om te gaan met stagnatie in de reintegratie en adequaat te rapporteren.