Workshop Deskundigenoordelen

De werkgever leert het eigen standpunt bij het aanvragen van een deskundigenoordeel maximaal te onderbouwen, teneinde de maximale regie te behouden over het re-integratieproces. Zowel werkgever als werknemer kunnen een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. De werkgever kan deĀ  geschiktheid voor eigen of ander passend werk van de werknemer later toetsen, de wederzijdse re-integratieinspanningen te laten beoordelen en advies te vragen over mogelijkheden om veelvuldig verzuim te verminderen. U leert maximaal de regie te voeren over het externe oordeel.