Workshop Bezwaar en Beroep (proforma en inhoudelijk)

De werkgever leert een UWV beslissing te beoordelen op consistentie en plausibiliteit en waar mogelijk hiermee een WIA beslissing of loonsanctietoekenning aan te vechten. Dit kan proforma of inhoudelijk, dmv. het inschakelen van deskundigen, zoals een verzekeringsarts voor een medische heroverweging of een arbeidsdeskundige voor de passendheid van gangbaar werk, verdiencapaciteit en mate van arbeidsongeschiktheid. U minimaliseert kosten en risico.