Workshop bewustwording verzuim re-integratie en arbeidsongeschiktheid

Leidinggevenden en HR-functionarissen krijgen op methodische wijze inzicht in het speelveld van verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid. Zij worden zich bewust van de (on)mogelijkheden om het re-integratieproces gericht te beïnvloeden, al dan niet afdelingsoverstijgend. Deelnemers leren de beginselen van kostenbewust en op verantwoorde wijze werk organiseren en waarderen. Nadrukkelijk komen hierbij de bedrijfskundige aanpak en financiële en juridische aspecten aan de orde.