Training Wet- en regelgeving in de praktijk

Tijdens de training leert u re-integratiescenario’s uitwerken, die voldoen aan alle wettelijke eisen, met inachtneming van juridische, bedrijfskundige en financiĆ«le gevolgen. Zonder grondige kennis van wet- en regelgeving en daaraan gerelateerde risico’s en mogelijke gevolgen, is het onmogelijk verantwoorde keuzes te maken en eigen regie te voeren over uw verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid. Wij leren u kostenbewust te re-integreren, binnen de complexe wettelijke kaders, die zijn neergelegd in het arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht, wet financiering of eigen risicodragerschap Ziektewet/WGA.. U leert enerzijds loonsancties te voorkomen en WGA schadelast te beperken en anderzijds productiviteit en arbeidsparticipatie te behouden.