Training werken met een functionele mogelijkheden lijst voor bedrijfsartsen

Bedrijfsartsen worden steeds vaker geconfronteerd met commentaar vanuit het UWV in het algemeen, en van verzekeringsartsen in het bijzonder, over de beschrijving van de belastbaarheid van werknemers.

Het op juiste inzetten van een FML kan daarbij veel misverstand voorkomen. De voorwaarde is dan wel dat de bedrijfsarts inzicht heeft in de oorsprong en doelstellingen van de FML vanuit het perspectief van UWV.

In deze nascholing worden bedrijfsartsen door een ervaren verzekeringsgeneeskundige getraind. Na de scholing weten de bedrijfsartsen hoe het FML kan ondersteunen bij het beschrijven van belastbaarheid en de communicatie met het UWV.