Training Verzuimgesprekken

De leidinggevende leert op adequate wijze verzuimgesprekken voeren. U leert de belangrijkste aandachtspunten en valkuilen kennen en oefent met verschillende praktijksituaties. U leert sturen op gedrag, om te gaan met meningsverschillen en conflicten en tijdig re-integratiebelemmerende factoren te herkennen en te bespreken. De leidinggevende krijgt hiermee meer grip op het voeren van verzuimgesprekken en het formuleren van de juiste vraagstelling aan de bedrijfsarts.