Training Triage en verzuimdiagnostiek

In deze training komt aan de orde welke instrumenten beschikbaar zijn om snel te kunnen achterhalen wat er aan de hand is en welke stappen gezet kunnen worden (en door wie) om verzuim beheersbaar te maken. Verzuimmanagement is meer dan medicijnen voorschrijven of fysiotherapie voor het behandelen van een ziekte of een gebrek. Veelal spelen factoren zoals motivatie, sociale factoren, financiële problematiek, gedragsaspecten ed. een re-integratiebelemmerende rol. In de afgelopen jaren hebben verschillende disciplines modellen en instrumenten ontwikkeld die de beïnvloedbare achtergrond van afwezigheid op de werkplek belichten en inzichtelijk maken. Wij dragen onze inzichten aan u over met behulp van het door ons ontwikkelde triagemodel voor verzuim.