Training triage en verzuimdiagnostiek

Deze training is bedoeld voor iedereen die inzicht wil krijgen in de meest gebruikte modellen waarmee arbeidsverzuim wordt benaderd in de markt. De aanpak van arbeidsverzuim op individueel niveau gaat verder dan medicijnen voorschrijven of behandeling door een fysiotherapeut. Verzuim is meer dan klachten hebben vanwege een ziekte of een gebrek. In de afgelopen jaren hebben verschillende disciplines modellen en instrumenten ontwikkeld die de achtergrond van afwezig zijn op de werkplek belichten en inzichtelijk maken. De bundeling van al deze inzichten heeft geleid tot een triagemodel voor verzuim, dat de afgelopen jaren succesvol beproefd is. In deze training komt aan de orde welke instrumenten beschikbaar zijn om snel te kunnen achterhalen wat er aan de hand is en welke stappen gezet kunnen worden (en door wie) om verzuim beheersbaar te maken. Daarnaast maakt de deelnemer kennis met het belangenmodel dat VerzuimConsult zelf ontwikkeld heeft en dat het beheersen en beïnvloeden van schade door verzuim makkelijker maakt.