Training samenwerking bedrijfsarts en casemanager

Deze training is bedoeld voor bedrijfsartsen die met casemanagers werken en voor casemanagers die veel met bedrijfsartsen samenwerken. Tijdens deze training staat de positie van een bedrijfsarts in vergelijking tot die van een casemanager centraal. Daarbij wordt het speelveld van de bedrijfsarts in kaart gebracht dat wordt begrensd door wetgeving, richtlijnen en medische beroepsgeheim. Ook het  tuchtrecht en andere valkuilen voor bedrijfsartsen in relatie tot de samenwerking met de casemanager komen aan bod. Bedrijfsartsen en casemanagers krijgen inzicht in de mogelijkheden die casemanagement biedt en leren aan de hand van diverse modellen een praktische rolverdeling tussen casemanager en bedrijfsarts te maken. Samenwerking in een constructie met taakdelegatie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de valkuilen in de samenwerking tussen bedrijfsartsen en casemanagers inzichtelijk gemaakt.