Training FML voor bedrijfsartsen

Ten behoeve van de WIA keuring, maakt de UWV verzekeringsarts een FML op, die bepalend is voor de schadelast. Het is vanuit de adviesrol van bedrijfsartsen zeer wenselijk inzicht te hebben in deze werkwijze. In deze nascholing worden bedrijfsartsen door een ervaren verzekeringsgeneeskundige getraind. Na de training weten de bedrijfsartsen waarop zij tijdens de verzuimbegeleiding moeten letten bij de communicatie met het UWV.