Training Analyse Complex Verzuim

Tijdens de training leert u complex verzuim te herkennen en analyseren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, leert u de – vaak niet medische – factoren van complexe re-integratie en en hun onderlinge samenhang kennen, inschatten en wegen en leert u deze aan te pakken. Een duidelijke probleemstelling en aanpak maken de problematiek inzichtelijk en bespreekbaar, zodat alle betrokken partijen hierin hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. We besteden vooral aandacht aan bruikbare instrumenten en veelvoorkomende valkuilen.