Absorptievermogen

VerzuimConsult brengt het vermogen van uw organisatie in kaart om medewerkers op te nemen en/of te herplaatsen. De wet- en regelgeving eisen dat u bij re-integratievraagstukken alle (her)plaatsingsmogelijkheden binnen uw bedrijf onderzoekt. Dit omvat niet alleen vacatures en aanpassen van bestaande functies, maar ook de (on)mogelijkheden tot herverdeling van taken door bijvoorbeeld functiecreatie en job carving. Vooral bij grotere bedrijven met bijvoorbeeld meerdere vestigingen, afdelingen en functies vereist dit een gestructureerde aanpak. Het verkregen inzicht kunt u gebruiken voor (her)plaatsing, of voor onderbouwing als dit redelijkerwijs niet mogelijk is. U werkt aan maximale inzetbaarheid, behoud van productiviteit, kostenbeheersing, voorkomt loonsancties en minimaliseert de WIA instroom.