Sociaal bedrijfskundig advies / spreekuur

De Sociaal Bedrijfskundige Adviseurs van VerzuimConsult ondersteunen organisaties bij het oplossen van inzetbaarheidsvraagstukken en complexe verzuim-, re-integratie- en arbeidsongeschiktheidsvraagstukken. Dit leidt tot ingrepen in lopende dossiers en voorstellen tot beleids(her)overwegingen of organisatieverandering ten behoeve van inzetbaarheid, productiviteitsbehoud, reductie van arbeidsongeschiktheid en schadelast.