Medisch Adviseur

Onder de eindverantwoordelijkheid van de medisch adviseur worden één of meerdere casemanagers aangesteld die het beheer over de verzuimdossiers voeren. Dit gebeurt aan de hand van de zogenaamde “Verlengde-arm-constructie”. Het gevolg is dat men met een beperkte inzet van artsenuren een grote populatie medewerkers kan begeleiden