Leergang re-integratiekunde

In deze zesdaagse leergang komt alles aan bod wat u moet weten over UWV conform werken, doelmatig re-integreren, risico inschatting en -beheersing, kostenreductie en voeren van de eigen regie. De leergang omvat de inhoud van alle door Verzuimconsult gegeven cursussen.