Inzet bedrijfsarts/medisch adviseur

De medisch adviseur van VerzuimConsult stuurt uw casemanagers in een juridisch verantwoorde verlengde arm constructie. De medisch adviseur – tevens gecertificeerd bedrijfsarts – en casemanager behandelen samen de case en schakelen waar nodig een bedrijfs- (of verzekerings)arts in. Het voordeel is een meer effectieve en kostenbesparende werkwijze.