Intervisie

VerzuimConsult organiseert en begeleidt intervisiebijeenkomsten en stimuleert zo de uitwisseling van kennis en ervaring. Tijdens deze multidisciplinaire bijeenkomsten bespreken wij systematisch complexe praktijkcases die de verschillende deelnemers hebben ingebracht. Hierbij maken we gebruik van onze eigen methodieken en bewezen modellen.