Interim management

U heeft een (tijdelijk) capaciteitsprobleem en wilt dit ingevuld hebben of u wilt vanuit de lijn veranderingen doorvoeren. In beide gevallen kunt u de hulp van VerzuimConsult inroepen.

Door onze grote en diverse klantenkring, hebben wij een goed beeld hoe bedrijven over het algemeen georganiseerd zijn. Mede door de diverse projecten die we hebben uitgevoerd en de contracten die daarmee samen hangen, zijn we snel in staat om een goede inschatting te maken van de sterke en de aandachtspunten.

Onze management taken zullen wij op een oplossingsgerichte wijze invullen. Ons doel is om de medewerkers te helpen om eigen oplossingen te formuleren welke haalbaar zijn en tevens eigen initiatief en verantwoordelijkheid te nemen om deze in de praktijk te brengen. De focus in de gesprekken ligt op de gewenste verandering en resultaat. Want welk resultaat in ieder geval bereikt moet worden, moet helder zijn.

Wij maken een ‘vliegende start’ in operationeel management en continue verbeter rollen. Hierbij kunt u onder andere denken aan;

  • Verander management
  • Project management
  • Operationeel management
  • Implementatie (ICT) management