Dossierscreening/dossiercheck

VerzuimConsult screent uw lopende verzuimdossiers > 26 weken worden gescreend op eventuele knelpunten, financieel/juridische afbreukrisico’s en oplossingsmogelijkheden. Er wordt per dossier een risicoanalyse en rapportage gemaakt. U krijgt aanbevelingen om afbreukrisico’s en schadelast te minimaliseren. Als meerdere dossiers gecheckt worden, krijgt u tevens een overkoepelende overzichtsrapportage met een schadelastverwachting voor uw organisatie voor de komende 12 jaar (maximale duur schadeketen). Deze rapportage bevatĀ  aanbevelingen ter verbetering van het dossiermanagement, de regierol van de werkgever en beleidsmatige adviezen ter verbetering van het verzuim-, re-integratie- en arbeidsongeschiktheidsmanagement.