Dossiercheck WGA

VerzuimConsult beoordeelt een dossier medisch en arbeidsdeskundig op de mogelijkheden voor beïnvloeding van de WGA rechten. Denk daarbij aan het monitoren van medisch herstel en/of  verruiming van re-integratie inspanningen. Anderzijds worden eventuele IVA-rechten onderbouwd. U voldoet maximaal aan uw wettelijke inspanningsverplichting voor re-integratie en minimaliseren van het verblijf in de WGA. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek ondersteunen wij bij het onderbouwen en aanvragen van een WGA-herbeoordeling bij het UWV. Zowel eigen risicodragers als niet eigen risicodragers beperken hiermee de vaak hoge WGA schadelast tot een minimum.