Arbeidsdeskundig vervolgonderzoek

VerzuimConsult voert een verkort arbeidsdeskundig onderzoek uit, waarin de conclusies van een eerder uitgevoerd arbeidsdeskundig onderzoek worden heroverwogen. Indien er na een uitgevoerd arbeidsdeskundig onderzoek sprake is van een wijziging van de belastbaarheid, kan het nodig zijn het gekozen Plan van Aanpak op details aan te passen, ingrijpend te wijzigen of een geheel andere re-integratiekoers in te zetten.